جستجو در سایت

تصفیه شیمیایی فاضلاب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تصفیه شیمیایی:

 تصفیه شیمیایی فاضلاب

آن دسته از فرآیندهای مورد استفاده در تصفیه ی فاضلاب که تغییر در آن از طریق واکنش های شیمیایی صورت می گیرد، واحدهای فرآیند شیمیایی نام دارند.

فرآیند

کاربرد

فرآیندهای پیشرفته ی اکسیداسیون

حذف ترکیبات مقاوم شیمیایی

انعقاد شیمیایی

ناپایدارسازی شیمیایی ذرات درفاضلاب به منظور تجمع ذرات در طی لخته سازی های پری کینتیک و اورتو کینتیک

گندزدایی شیمیایی

گندزدایی با کلر،ترکیبات کلر،برم و ازن،

مهر رشد،لایه لجن در فاضلابروها

مهار بو

خنثی سازی شیمیایی

تنظیم PH

اکسیداسیون شیمیایی

حذف BOD،گریس و غیره

حذف آمونیاک

نابودی میکرواورگانیسم ها

مهار بو در فاضلابروها

فایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه ها

حذف ترکیبات آلی مقاوم

ترسیب شیمیایی

افزایش حذف کل جامدات معلق و BOD در تاسیسات ته نشینی اولیه

حذف فسفر

حذف فلزات سنگین

تصفیه ی فیزیکی شیمیایی

کنترل خوردگی مربوط به H2S در فاضلابروها

کنترل شیمیایی رسوب گذاری

کنترل رسوب گذاری مربوط به کربنات کلسیم و ترکیبات وابسته

تثبیت شیمیایی

تثبیت جریان های خروجی تصفیه شده

تبادل یونی

حذف آمونیاک،فلزات سنگین و کل جامدات محلول

حذف ترکیبات آلی

 

 تصفیه شیمیایی فاضلاب

 انعقاد شیمیایی:

عبارت است از تمامی واکنش ها و مکانیسم های تاثیرگذار در ناپایدارسازی شیمیایی ذرات و تشکیل ذرات بزرگ تر از طریق لخته سازی.

 تصفیه شیمیایی فاضلاب

ترسیب شیمیایی برای ارتقاء عملکرد پکیج های تصفیه ی فاضلاب:

افزودن مواد شیمیایی برای تغییر وضعیت فیزیکی مواد جامد محلول و معلق و تسهیل حذف آن ها از طریق ته نشینی است. درگذشته ترسیب شیمیایی اغلب برای افزایش میزان حذف TSS و BOD به شرح زیر مورد استفاده قرار می گرفت:1-جاهایی که تغییرات فصلی درغلظت فاضلاب وجودداشت2-درجاهایی که حد متوسطی از تصفیه مورد نیاز بود 3- به عنوان کمک برای ته نشینی

نیاز به حذف کامل تر  ترکیبات آلی ومواد مفذی (نیتروژن و فسفر) جایگاه تازه ای برای ترسیب شیمیایی فراهم کرد: 1-به عنوان وسیله ای برای افزایش عملکرد ته نشینی اولیه 2-به عنوان مرحله ی اصلی در تصفیه ی فیزیکی-شیمیایی فاضلاب 3-برای حذف فسفر 4-برای حذف فلزات سنگین

ترسیب شیمیایی در حذف فسفر:

ترسیب شیمیایی فسفر از طریق افزودن نمک های چند ظرفیتی که رسوباتی از نمک های فسفات کم محلول تشکیل می دهند ایجاد می شود. متداول ترین یون های فلزی چند ظرفیتی عبارتند از: کلسیم، آلومینیمAl(III)  و آهنFe(III). پلیمرها نیز به همراه آلوم و آهک به عنوان کمک منعقدکننده ها به صورت موثر در تصفیه ی فاضلاب به کارگرفته می شوند.

 

سطح تصفیه

مزایا

معایب

اولیه

قابل کاربرد در بیشتر تصفیه خانه ها، حذف بیشتری از BOD و جامدات معلق، کمترین میزان تراوش فلزی، اثبات بازیابی آهک در این سطح تصفیه

کمترین استفاده ی موثر از فلزات، امکان نیاز به پلیمر در لخته سازی، آبگیری دشوارتر لجن درمقایسه با لجن اولیه

ثانویه

هزینه ی کمتر، میزان ماده ی شیمیایی مورد نیاز کمتر نسبت به نوع اولیه، پایداری ارتقاء یافته ی لجن فعال، عدم نیاز به پلیمر

افزایش بیش از حد فلز ممکن است به مسمویت مربوط به PH پایین بیانجامد؛ درفاضلاب هایی با قلیاییت اندک، ممکن است به یک سیستم تنظیم PH نیاز باشد.جامدات بی اثر افزوده شده به مایع مخلوط لجن فعال منجربه کاهش درصد جامدات فرار می شود.

پیشرفته-ترسیب

کمترین فسفر در جریان خروجی، موثرترین کاربرد فلز، اثبات بازیابی آهک

بالاترین هزینه های اولیه؛ بالاترین تراوش فلزی

پیشرفته-صاف سازی

حذف جامدات معلق باقیمانده با هزینه اندک

امکان کاهش طول عملکرد صافی در صاف سازی تک مرحله ای. هزینه اضافی برای فرآیند صاف سازی دو مرحله ای

 

اکسیداسیون شیمیایی:

اکسیداسیون شیمیایی در تصفیه فاضلاب شامل استفاده از عوامل اکسیدکننده همچون ازن، پروکسید هیدروژن، پرمنگنات، دی اکسید کلر، کلر و اکسیژن به منظور ایجاد تغییر در ترکیب شیمیایی یک ترکیب یا گروهی از ترکیبات است.

مهم ترین کاربردها:

1-افزایش قابلیت تصفیه ترکیبات آلی  غیرقابل تجزیه توسط عوامل بیولوژیکی(مقاوم)

2-ازبین بردن اثرات بازدارنده برخی ترکیبات آلی و معدنی خاص درمورد رشد میکروبی

3-کاهش یا از بین بردن سمیت برخی ترکیبات آلی و معدنی خاص درمورد رشد میکروبی و مجموعه ی موجودات گیاهی آبزی

4-حذف آمونیاک

5-مهار بو

6-کاهش غلظت مواد آلی باقی مانده

 تصفیه شیمیایی فاضلاب

خنثی سازی شیمیایی،کنترل تشکیل جرم و تثبیت در تصفیه فاضلاب:

ازبین بردن خاصیت اسیدی یا قلیایی اضافی، از طریق تصفیه شیمیایی با استفاده از ماده ای مخالف ترکیب موجود در فاضلاب، خنثی سازی نامیده می شود. به طور کلی تمام فاضلاب های تصفیه شده با PH اضافی بالا و پایین پیش از پراکنش درمحیط نیازمند خنثی سازی هستند.

فاضلاب اسیدی را می توان با اکثر ترکیبات شیمیایی قلیایی بی اثر کرد.هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم با آن که تاحدودی گران قیمت هستند، کاربرد ساده ای داشته و در تاسیسات کوچک یا برای تصفیه در محلی که مقادیر اندکی از ماده ی شیمیایی مورد نظر است به شکل گسترده ای به کار می روند. آهک با قیمت ارزان تر اما کاربرد دشوارتر، متداول ترین ماده ی شیمیایی محسوب می شود.

کنترل تشکیل جرم در نانوفیلتراسیون و اسمزمعکوس به منظور جلوگیری از تشکیل جرم که تاثیر شدیدی بر کارایی دارد ضرورت دارد.

کنترل تشکیل جرم CaCO3 را می توان با استفاده از  روش های زیر انجام داد:

·         افزودن اسید به منظور کاهش PH و قلیاییت

·         کاهش غلظت کلسیم ازطریق تبادل یونی یا سختی گیری با آهک

·         افزودن ماده ی شیمیایی بازدارنده جرم به منظور افزایش چشمگیره حلالیت CaCO3 درجریان خروجی

 

تثبیت شیمیایی اغلب برای فاضلاب هایی با سطح تصفیه بالا و به منظور کنترل توانمندی این فاضلاب ها در خوردگی مورد نیاز است. آب کانی زدایی شده توسط اسمزمعکوس معمولا با افزودن آهک به منظور تنظیم LSI تثبیت می شود.

 نتیجه:

فاضلاب صنایع و واحدهای مختلف دارای طیف گسترده ای از محتویات و آلاینده ها می باشند که نیاز به بررسی و انتخاب مناسب ترین روش تصفیه جهت طراحی و ساخت پکیج های تصفیه ی فاضلاب به جهت حصول اقتصادی ترین روش و راندمان تصفیه ی مناسب می باشد. به همین جهت شرکت آب پاک اقدام به بررسی و کارشناسی دقیق فاضلاب های واحد های مختلف نموده و در همین راستا از مناسب ترین روش های تصفیه ی شیمیایی در طراحی و ساخت واحدهای تصفیه ی شیمیایی پکیج های خود بهره می برد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مشخصات و قیمت پکیج تصفیه فاضلاب می توانید با روش های زیر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

شماره تلفن های شرکت آب پاک

026344243162 (10 خط)

02634242903 (10 خط)

شماره تلگرام      09012362018

ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی

کرج، 45 متری گلشهر، بلوار پونه شرقی، برج میلاد، طبقه هشتم، واحد 19(10 خط )

026-34243162

026-34242903

0912-0841451

[email protected]

دفتر شیراز

شیراز، بلوار نصر، خیابان بهاران، بلوار فیض، نبش کوچه 29

071-37320447

071-37320447

0917-3362395