جستجو در سایت

تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظر آباد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

عنوان پروژه:

طراحی، تهیه، اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب فلزی مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد مدول اول و مدول دوم

ظرفیت: 900 متر مکعب در شبانه روز

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان البرز

تاریخ اجرا: 1394

توضیحات: هشت دستگاه پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS)  با حذف نیتروژن

 

 

 

طراحی، تهیه، اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری پکیج فلزی تصفیه فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد مدول دوم طراحی، تهیه، اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری پکیج فلزی تصفیه فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد مدول دوم طراحی، تهیه، اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری پکیج فلزی تصفیه فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد مدول دوم
طراحی، تهیه، اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری پکیج فلزی تصفیه فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد مدول دوم طراحی، تهیه، اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری پکیج فلزی تصفیه فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد مدول دوم طراحی، تهیه، اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری پکیج فلزی تصفیه فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد مدول دوم
طراحی، تهیه، اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری پکیج فلزی تصفیه فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد مدول دوم طراحی، تهیه، اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری پکیج فلزی تصفیه فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد مدول دوم طراحی، تهیه، اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری پکیج فلزی تصفیه فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد مدول دوم
طراحی، تهیه، اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری پکیج فلزی تصفیه فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد مدول دوم طراحی، تهیه، اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری پکیج فلزی تصفیه فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد مدول دوم طراحی، تهیه، اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری پکیج فلزی تصفیه فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد مدول دوم

دفتر مرکزی

کرج، 45 متری گلشهر، بلوار پونه شرقی، برج میلاد، طبقه هشتم، واحد 19(10 خط )

026-34243162

026-34242903

0912-0841451

[email protected]

دفتر شیراز

شیراز، بلوار نصر، خیابان بهاران، بلوار فیض، نبش کوچه 29

071-37320447

071-37320447

0917-3362395