جستجو در سایت

رودخانه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تصفیه آب رودخانه جهت تامین آب کشاورزی و نیز صنایع کناردست رودخانه از اهمیت بالایی برخوردار است. احداث تصفیه خانه های آب در نواحی مجاور رودخانه ها در سال های اخیر رواج زیادی یافته است و این امر توجه به طراحی بهینه سیستم های تصفیه و ارتقای سیستم های موجود را حائز اهمیت می نماید.

از بین روش های موجود جهت تصفیه، آشغالگیری، انعقاد، لخته سازی و ته نشینی، فیلتراسیون غشایی، فیلترهای کربن فعال و گندزدایی مجموعه مراحلی هستند که تصفیه بهینه و قابل قبولی برای آب های سطحی همچون رودخانه ها فراهم می آورد. از طریق آشغالگیری ذرات درشت مانند برگ ها و شاخه ها جدا می گردد. پس از این مرحله با اضافه نمودن مواد منعقد کننده ای همچون پلی آلومینیوم کلراید،آلوم، آهک و نیز کربن دی اکسید به درون آب، ذرات ریز معلق به هم چسبیده ته نشین شده و جداسازی آن ها در واحد ته نشینی تسریع می شود. پس از این مرحله آب دلمه زدایی شده وارد غشای فیلتری با قطر منافذ اولترا فیلتر شده و از این طریق ارگانیسم های پاتوژن حذف می گردند. با استفاده از فیلتر کربنی، ترکیبات آلی و همچنین بو و رنگ نامطلوب جذب و جدا شده و در پایان طی گندزدایی، ویروس های باقی مانده از بین رفته و رشد باکتریایی متوقف می گردد. 

 

لازم به ذکر است تمامی انواع آب استحصال شده از منابع متنوع، بنابر آنالیز تست آب خام و ارزیابی مواد موجود درون آب و نیز استاندارد مورد نیاز آب خروجی، به روش های گوناگون فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی قابل تصفیه هستند و انتخاب روش و در واقع روش های درست وابسته به کیفیت طراحی و دقت کارشناسان امر است.

دفتر مرکزی

کرج، 45 متری گلشهر، بلوار پونه شرقی، برج میلاد، طبقه هشتم، واحد 19(10 خط )

026-34243162

026-34242903

0912-0841451

[email protected]

دفتر شیراز

شیراز، بلوار نصر، خیابان بهاران، بلوار فیض، نبش کوچه 29

071-37320447

071-37320447

0917-3362395