جستجو در سایت

تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

کارخانه های فرآیندهای لبنی یکی از منابع مهم تولیدات پساب های صنعتی با بار آلودگی بالا می باشند که امروزه ضرورت نیاز به تصفیه فاضلاب آن ها پیش از ورود به محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. فرآیندهای متعددی از قبیل پاستوریزاسیون، استریلیزاسیون، جداسازی، فیلتراسیون و هموژنیزاسیون در این کارخانه ها در تماس شیر انجام می شود که منجربه تولید فرآورده های شیر مانند شیرخشک، خامه، کره، پنیر، بستنی و ... می شود. در طی این فرآیندها دستگاه ها، لوله ها، پمپ ها ، تجهیزات ، محوطه و تمامی ابزاری که در تماس با شیر و فرآورده ها قرار می گیرند نیاز به شست و شو و پاک سازی پیدا می کنند که طی آن پساب خروجی حاصل از شست و شو با بار آلودگی بالای چربی FOG ، BOD ، COD و TSS تولید می شود. 

کمیت و منابع فاضلابتولیدی

       فاضلاب تولیدی به طور کلی 3 منبع دارد:

  1-آبی که جهت خنک کردن در برج خنک کن، بویلر، شست و شوی معکوس فیلترها و کمپرس هوا به کار می رود. معمولا این آب

    حاوی آلاینده خاصی نمیباشد و می توان آن را به طور مستقیم به خروجی هدایت کرد.

   2- فاضلاب بهداشتی که حاصل از ضدعفونی کردن می باشد به طور مثال جهت تمیز کردن تانک های شیر و زمین و ... . قسمت

   عمده فاضلاب بهداشتی شامل مواد ارگانیک (اجزای شیر، لاکتوز، پروتئین ، چربی) و پساب غیر ارگانیک ( شامل فسفات ، کلر و نیتروژن) می باشد.

   3- فاضلاب صنعتی که حاصل از تمیز کردن تجهیزات CIP می باشد. میزان تولید این پساب بستگی به نوع محصول، ظرفیت و

   روش فرآیند تولید می باشد. ماهیت این نوع پساب از نظر کمی و کیفی بسیار متغیر می باشد. 

   به طور کلی میزان پساب تولیدی حاصل از فرآیند تمیز کردن و پاک سازی 1 تا 3 لیتر به ازای هر لیتر شیر می باشد.

کیفیت فاضلاب لبنی

فاضلاب صنایع لبنی علاوه بر آب و مواد شوینده ( NaOH ، HNO3 ، H3PO4 ، هیپوکلریت سدیم)، حاوی آب پنیر در قسمت تولید این محصول می باشند که دارای   BOD35 تا 45 هزار میلی گرم در لیتر می باشد.

فاضلاب صنایع لبنی بسته به نوع فرآیند و محصول کارخانه شامل مقادیر متغیری از مواد زیست تجزیه پذیر مانند کربوهیدرات ها (لاکتوز) و تجزیه ناپذیر مانند لیپیدها و چربی های شیر می باشد.

رنگ فاضلاب معمولا مایل به سفید می باشد و PH آن 5.5 تا 10.5 می باشد که خاصیت قلیایی آن در طی تخمیر لاکتوز شیر به اسید لاکتیک کاهش می یابد و به 4.5 تا 5 می رسد.

محدوده BOD فاضلاب لبنی در گستره 200mg/lit – 3500mg/lit  متفیر است درحالی که COD آن 2-2.5 برابر بیشتر از BOD آن می باشد.

فرآیند تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

فرآیندهای تصفیه ی پساب صنایع لبنی شامل 3 مرحله ی اصلی فیزیکی، فیزیکو شیمیایی و بیولوژیکی می شود.

روش های فیزیکی:

مراحل ابتدایی تصفیه شامل آشغالگیر، دانه گیر جهت کاهش Tss و جامدات معلق ورودی می باشد. انواع آشغالگیرهای دستی و مکانیکی باتوجه به حجم فاضلاب ورودی در این بخش استفاده می شوند. بعد از این مرحله پساب وارد مخازن چربی گیر ثقلی می شود. انتخاب نوع چربی گیر بسته به میزان FOG ورودی و راندمان حذف موردنیاز می باشد. به علت حجم بالای چربی و وغن و گریس پساب صنایع لبنی و اخلال در روند تصفیه بیولوژیکی پیش از انجام فرآیند، از یکی از انواع چربی گیر جهت کاهش FOG ورودی استفاده می شود.

بعد از کاهش TSS و چربی نوبت به متعادلسازی کمی و کیفی جریان ورودی می رسد. باتوجه به طیف متغیر آلاینده های ورودی به فرآیند تصفیه و جهت جلوگیری از شوک های آلی و هیدرولیکی از واحد متعادلساز استفاده می شود. در برخی موارد باتوجه به کمیت و کیفیت فاضلاب می توان از سپتیک تانک ها در این بخش استفاده کرد تا علاوه بر متعادلسازی شاهد کاهش اندکی چربی، TSS و COD فاضلاب باشیم.

روش های فیزیکو شیمیایی:

با توجه به کیفیت فاضلاب صنایع لبنی در این بخش استفاده از فرآیند انعقاد شیمیایی با موادی همچون PAC بسیار رایج می باشد.

سیستم چربی گیر DAF نیز به جهت کاهش چربی فاضلاب بوسیله افزودن مواد شیمیایی و انعقاد و لخته سازی و سپس افزودن هوای محلول و شناورسازی، استفاده می شود. 

انعقاد الکتروشیمیایی به جهت حذف مواد آلی محلول، کدورت، رنگ و سایر آلودگی ها از جمله فرآیندهای پیشرفته تصفیه فاضلاب لبنی در این بخش می باشد. آزمایشات نشان داده فرآیند EC با آند آلومینیم ، قادر به حذف 98درصد COD و 99درصد چربی و روغن می باشد.

 

از میان فرآیندهای فیزیکو شیمیایی تصفیه فاضلاب لبنی، فرآیند جذب نیز کارامد بوده است. تحقیقات نشان داده در میان مواد جاذب، کربن فعال راندمان حذف TS بالاتری دارد. همچنین از فرآیند جذب می توان به عنوان پیش تصفیه جهت ورود پساب به ممبران ها استفاده کرد.

ممبران های رایج تصفیه فاضلاب شامل نانوفیلتراسیون، میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، اسمزمعکوس و الکترودیالیز می باشند.

در این میان نانوفیلتراسیون به جهت کاهش انرژی، کاهش فشار بهره برداری و درصد حذف بالای ذرات با حذف  95 درصد COD از کاربرد بیشتری در تصفیه فاضلاب لبنی برخوردار می باشد.

 

روش های بیولوژیکی:

تقریبا تمامی ترکیبات آلی فاضلاب های لبنی در محیط زیست تجزیه می شوند، از این رو تابع تصفیه بیولوژیکی (هوازی، بی هوازی یا ترکیبی از هردو) می باشند. در این میان فرآیند های مختلف هوازی و بی هوازی جهت تصفیه فاضلاب لبنی آزمایش و اجرا شده اند که به اختصار خواهیم پرداخت.

فرآیندهای بیولوژیکی هوازی مختلفی از جمله هوادهی گسترده، IFAS، MBBR به طور موفق جهت تصفیه فاضلاب صنایع لبنی آزمایش شده اند اما بدلیل توجه ویژه به فرآیند SBR در واحدهای تصفیه فاضلاب لبنی، کمی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

 

 

 

فرآیند SBR به جهت انعطاف پذیری بالای آن در تصفیه فاضلاب های صنایع لبنی و حصول راندمان بالای تصفیه، امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

تجربه نشان داده افزودن مقداری آهک با خلوص 70 درصد جهت کاهش زمان هوادهی در نتیجه کاهش هزینه ساخت و بهره برداری سیستم و افزایش راندمان حذف BOD ، COD ، NH4-N و TP بسیار مفید خواهد بود.

نتایج بدست آمده از فرآیند SBR جهت تصفیه فاضلاب لبنی نشان داده که این فرآیند در بارگذاری آلی 0.5 kgBOD/m3.d قادر به حذف 98.6 درصد COD و 80.1 درصد TKN طی زمان انجام فرآیند می باشد. 

فرآیند های بی هوازی به جهت عدم مصرف انرژی، تولید گاز متن تحت عنوان منبع انرژی و تولید لجن کمتر همواره مورد توجه می باشد.

نتایج بدست آمده از راکتور UASB نشان می دهد این فرآیند قادر به حذف 87%COD  ، 94% BOD و 56% TSS در PH:6.9-7.1 و نرخ تولید گاز 75% می باشد.

فرآیند بی هوازی دیگری که به صورت موفق مورد آزمایش قرار گرفته است ASBR می باشد. این فرآیند قادر به حذف 75-90درصد BOD و 62-90در صد COD در دمای 5-20دجه سانتی گراد و زمان ماند هیدرولیکی 6-24ساعت می باشد.

فرآیند های بی هوازی دیگری نیز مانند فیلتر بی هوازی، ABR ، سیستم های هیبریدی و ... جهت تصفیه فاضلاب های لبنی مورد استفاده قرار می گیرند ولی نکته ی مهم در راهبری سیستم های بی هوازی حذف چربی پیش از ورود به فرآیند می باشد ، زیرا تحقیقات نشان داده ورود چربی قادر به کاهش 50 درصدی راندمان سیستم می باشد.

از جمله این فرآیندها می توان به فرآیند UASB اشاره کرد که جهت تصفیه فاضلاب های صنایع غذایی و لبنی بسیار رایج می باشد.

 

 

جمع بندی:

طی بررسی پارامترهای زیست محیطی ، اقتصادی ، فنی مهندسی و مدیریتی ، اولویت بندی سیستم های تصفیه بیولوژیکی به صورت زیر به دست آمده است:

1-UASB + هوادهی گسترده

2- فیلتر بی هوازی + هوادهی SBR

3- ASBR + هوادهی IFAS

4-سپتیک تانک + صافی چکنده + هوادهی گسترده.

 

باتوجه به کمیت و کیفیت خاص آلودگی فاضلاب صنایع لبنی و پیچیدگی های فرآیندهای تصفیه پساب این صنایع و مشکلات زیست محیطی ناشی از آن، شرکت آب پاک اقدام به طراحی و ساخت پکیج های تصفیه ی فاضلاب لبنی با راندمان حذف بالا و بهره برداری آسان نموده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مشخصات و قیمت پکیج تصفیه فاضلاب صنایع لبنی می توانید از طریق روش های زیر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

شماره تلفن های شرکت آب پاک:

026344243162 (10 خط)

02634242903 (10 خط)

شماره تلگرام      09012362018

ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

دفتر مرکزی

کرج، 45 متری گلشهر، بلوار پونه شرقی، برج میلاد، طبقه هشتم، واحد 19(10 خط )

026-34243162

026-34242903

0912-0841451

[email protected]

دفتر شیراز

شیراز، بلوار نصر، خیابان بهاران، بلوار فیض، نبش کوچه 29

071-37320447

071-37320447

0917-3362395