جستجو در سایت

پتروشیمی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ویژگی  فاضلاب این صنعت (مشخصات کیفی و همچنین توضیحات مختصر و مفید):

فاضلاب صنعت پتروشیمی دارای مواد آلی و غیرآلی بسیار می باشد. نکته حائز اهمیت این است که مواد موجود در این فاضلاب بسیار سمی و سرطان زا بوده و رهاسازی فاضلاب تصفیه نشده این صنعت در محیط زیست و آبهای سحطی و زیرزمینی مخاطرات بسیار زیادی را برای محیط زیست به همراه دارد

ویژگی دامنه تغییرات میانگین طراحی
 COD  3900-690  1750
 BOD 650-400 500
 TDS 1070-300 680

توضیحات تکمیلی (مواد موجود، بررسی اولویت حذف):

ترکیبات موجود در فاضلاب این صنعت به دو دسته ترکیبات حل شونده و غیر حل شونده تقسیم می شوند. از جمله متداول ترین ترکیبات موجود در فاضلاب این صنعت می توان به ترکیبات آروماتیک از جمله بنزن، استالدئید، فنول، فرمالدئید، نیز روغن فراوان و ... اشاره نمود.

روش های پیشنهادی جهت تصفیه:

1-    API + DAF + API + فیلتراسیون

2-    API یا CPI + بیولوژیکی هوازی

3-    فیزیکوشیمیایی + API + بیولوژیکی هوازی + فیلتراسیون

4-    API یا CPI + فیزیکوشیمیایی + اکسیداسیون شیمیایی (AOP)

5-    API یا CPI + تبادل یونی

6-    API یا CPI + تصفیه غشایی

دفتر مرکزی

کرج، 45 متری گلشهر، بلوار پونه شرقی، برج میلاد، طبقه هشتم، واحد 19(10 خط )

026-34243162

026-34242903

0912-0841451

[email protected]

دفتر شیراز

شیراز، بلوار نصر، خیابان بهاران، بلوار فیض، نبش کوچه 29

071-37320447

071-37320447

0917-3362395