جستجو در سایت

تصفیه شیرابه زباله

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تصفیه شیرابه زباله

تصفیه شیرابه زباله

شیرابه بدلیل تجزیه مواد آلی موجود در زباله و نفوذ آب باران به آن و انجام واکنش های بیولوژیکی و شیمیایی به وجود می آید. شیرابه به دلیل وجود مواد سمی خطرناک تهدیدی جدی برای محیط زیست محسوب می شود، خطرات ناشی از نفوذ این مایع آلوده به سفره هاي آب زیرزمینی و آب هاي سطحی بسیار زیاد است.

هدف از تصفیه شیرابه، دستیابی به غلظت استاندارد براي تخلیه به محیط هاي پذیرنده براي مواد آلی، آمونیاك، فلزات سنگین، مواد سمی و سایر آلاینده ها می باشد.

شیرابه را می توان به روش های فیزیکی-شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه کرد ولی این نکته قابل اهمیت است که به منظور دستیابی عملکرد بهتر واحد تصفیه استفاده از تنها روش فیزیکی-شیمیایی یا بیولوژیکی کافی نیست و بهتر است که از روش های ترکیبی استفاده شود.

EPA روش های تصفیه شیرابه زباله را به چهار گروه کلی تقسیم کرده است:

1- پیش تصفیه فیزیکی – شیمیایی

2- تصفیه بیولوژیکی

3- ترکیب روش اول و دوم در یک سیستم

4- تصفیه پیشرفته

 

 1-روش پیش تصفیه فیزیکی _ شیمیایی

 

این روش برای تصفیه شیرابه کهنه که مواد آلی غیر قابل تجزیه زیادی دارند مفید است و شامل فرآیندهای زیر می شود:

      1-انعقاد و لخته سازی

2-استفاده از مواد شیمیایی

3-شناور سازی با استفاده از تزریق هوا

4-کربن فعال

5-حذف آمونیاک

6-تبادل یونی

7-تصفیه الکتریکی

8-اکسیداسیون شیمیایی

9-فیلتر غشایی

فرآیند های فیزیکی-شیمیایی می تواند COD را در حدود 90 درصد کاهش دهد.

تصفیه شیرابه زباله

2-روش تصفیه بیولوژیکی

روش تصفیه بیولوژیکی شیرابه زباله به دو دسته هوازی و بی هوازی تقسیم می شود که روش هوازی خود می تواند شامل بخش های زیر باشد:

1- لجن فعال

2- راکتور ناپیوسته متوالی (SBR)

3- لاگون هوادهی

4- تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان

بطور کلی برای تصفیه شیرابه در کنار سیستم های هوازی باید از سیستم های بی هوازی استفاده کرد که سیستم بی هوازی تصفیه شیرابه زباله شامل:

1-      حذف بیولوژیکی نیتروژن

2-     SBR  بی هوازی

3-     راکتور پتوی لجن بی هوازی با جریال رو به بالا(UASB)

4-     فیلتر بی هوازی

 

3-تصفیه فیزیکی- شیمیایی / بیولوژیکی شیرابه

این روش ترکیبی از دو روش بالاست که می تواند شامل موارد زیر باشد:

1-بیوراکتور غشایی

2-کربن فعال پودری (بیولوژیکی)

3-فیلتراسیون

4-روش های تصفیه پیشرفته

این روش شامل بخش های زیر می گردد:

1-جذب روی کربن فعال

2-اسمز معکوس

3-اکسیداسیون شیمیایی

4-تبخیر

5-تصفیه با بستر نی

در جدول زیر پارامترهای قابل تصفیه و روش تصفیه آن ذکر شده است.

 

ماده مورد تصفیه

فرآیند تصفیه

حذف مواد آلی تجزیه پذیر

فرآیندهای بیولوژیکی هوازی شامل:لاگون هوادهی،لجن فعال،راکتور ناپیوسته متوالی

فرآیند بیولوژیکی بی هوازی شامل:راکتور پتوی لجن بی هوازی با جریال رو به بالا

حذف آمونیاک

فرآیندهای بیولوژیکی هوازی شامل:لاگون هوادهی،لجن فعال،راکتور ناپیوسته متوالی و تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان

فرآیند فیزیکی و شیمیایی شامل:هوادهی برای حذف آمونیاک

دینیتریفیکاسیون

فرآیند آنوکسیک و راکتور ناپیوسته متوالی

حذف مواد غیرقابل تجزیه پذیر و رنگ

لخته سازی به همراه آهک،کربن فعال،اسمز معکوس و اکسیداسیون شیمیایی

حذف مواد آلی خطرناک

کربن فعال،اسمز معکوس و اکسیداسیون شیمیایی

حذف متان

هوادهی و فرآیندهای بیولوژیکی هوازی

حذف آهن محلول و فلزات سنگین و جامدات محلول

لخته سازی با آهک،هوادهی و ته نشینی

تصفیه نهایی

تصفیه با بستر نی و فیلتر شنی

کاهش حجم

اسمز معکوس و تبخیر

 

 قابل ذکر است که فرآیندهای رشد معلق هوازی، بستر ثابت هوازی، راکتور پتوی لجن بی هوازی با جریان رو به بالا بی هوازی و اکسیداسیون شیمیایی برای حذف مواد آلی موجود در شیرابه جوان مناسب است.

این در حالیست که برای حذف مواد آلی در شیرابه کهنه روش فرآیند غشایی و کربن فعال مناسب است.

همانطور هم که در بالا گفته شد به دلیل تنوع مواد در شیرابه هیچ گزینه ای به تنهایی نمی تواند در تصفیه شیرابه موثر باشد بلکه باید ترکیبی از روش های ذکر شده را بکار گرفت، تا هر مورد بتواند قسمتی از آلاینده ها را حذف کند .

کارشناسان شرکت آب پاک با بهره گیری از تجربیات چندین ساله خود آماده مشاوره های لازم در خصوص تصفیه شیرابه و طراحی،ساخت و نصب راه اندازی انواع پکیج های فاضلاب با مشخصات پروژه کارفرما خواهد بود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید.

34243162-026 (10خط)

34242903-026 (10خط)

09012362018 (تلگرام)

 

 

 

دفتر مرکزی

کرج، 45 متری گلشهر، بلوار پونه شرقی، برج میلاد، طبقه هشتم، واحد 19(10 خط )

026-34243162

026-34242903

0912-0841451

[email protected]

دفتر شیراز

شیراز، بلوار نصر، خیابان بهاران، بلوار فیض، نبش کوچه 29

071-37320447

071-37320447

0917-3362395